Zpět

Malý badatel ve Světě techniky

Malý badatel

Svět techniky ve spolupráci s Proxima z.s. v rámci projektu Science Talent Ostrava 2018 a díky finanční podpoře Statutárního města Ostrava na podporu TALENTMANAGEMENTU ve městě Ostravě připravila pro aktivní nadané a talentované žáky 4. -6. ročníků ZŠ odpolední badatelský kroužek

s názvem „MALÝ BADATEL“.

Deset 60 minutových lekcí uskutečníme v laboratořích Světa techniky pod vedením zdejších lektorů.

Začínáme ve středu 17.10. 2018  a ve čtvrtek 18.10. 2018 v 15 hodin.

 

Kurzy ve středu, počínaje 17.10.

1. Téma:  BIOLOGIE

1. lekce: BUŇKA – TOVÁRNA

Základní techniky práce s profesionálním laboratorním mikroskopem a pozorování rozličných buněčných struktur.

2. lekce: MINI, MIKRO

Pozorování a určování různých mikroorganismů, které lze pozorovat pouze v mikroskopu.

3. lekce: ŽIVOTODÁRNÁ ZELEŇ

Co je ukryto v rostlinách a co všechno rostliny umí. Laboratorní aktivity s rostlinami.

4. lekce: BIOLOGICKÉ DIVADLO

Ztvárnění procesu fotosyntézy formou biologického divadla.

 

2. Téma ROBOTI

5. lekce: JAK FUNGUJE ROBOT

Roboti se dnes nacházejí všude kolem nás. Mnohdy ani netušíme, kolik věcí nám ulehčují a co všechno dělají. Jak je ale naučit, aby dělaly to, co po nich chceme?

 

3. Téma CHEMIE

6. lekce: BUDU LABORANT!

Jak se chovat v laboratoři, aby to bylo bezpečné? Jaké pomůcky a sklo lze používat? První chemická lekce bude zaměřena na seznámení s laboratorním prostředím a jeho bezpečností pomocí různých atraktivních experimentů.

7. lekce: VYROBÍM SI SVOU SMĚS

Co je to směs? Jak ji připravit? Kde všude se s ní setkáme? Vlastní badatelskou práci se děti naučí poznávat, dělit i připravit vlastní směsi a experimentovat s nimi.

8. lekce: PRVNÍ VLASTNÍ CHEMICKÉ OPERACE

Jak oddělit písek od vody nebo olej z olejnatých semen? Jak získat čistý cukr z cukerné šťávy? Pomocí experimentů a badatelské práce se děti seznámí se separačními metodami.

9. lekce: POZOR NA KYSELINY A ZÁSADY!

Seznámení s pojmy kyselina, zásada, jejich bezpečnost či nebezpečnost. Děti zjistí, jak moc jich je kolem nás.

10. lekce: TEPLOTA

Proč se v zimě solí silnice? Kde led roztaje rychleji, ve slané nebo sladké vodě? Děti hledají odpovědi na badatelské otázky týkající se teploty

 

Kurzy ve čtvrtky počínaje 18.10.

1. Téma CHEMIE

1. lekce: BUDU LABORANT!

Jak se chovat v laboratoři, aby to bylo bezpečné? Jaké pomůcky a sklo lze používat? První chemická lekce bude zaměřena na seznámení s laboratorním prostředím a jeho bezpečností pomocí různých atraktivních experimentů.

2. lekce: VYROBÍM SI SVOU SMĚS

Co je to směs? Jak ji připravit? Kde všude se s ní setkáme? Vlastní badatelskou práci se děti naučí poznávat, dělit i připravit vlastní směsi a experimentovat s nimi.

3. lekce: PRVNÍ VLASTNÍ CHEMICKÉ OPERACE

Jak oddělit písek od vody nebo olej z olejnatých semen? Jak získat čistý cukr z cukerné šťávy? Pomocí experimentů a badatelské práce se děti seznámí se separačními metodami.

4. lekce: POZOR NA KYSELINY A ZÁSADY!

Seznámení s pojmy kyselina, zásada, jejich bezpečnost či nebezpečnost. Děti zjistí, jak moc jich je kolem nás.

5. lekce: TEPLOTA

Proč se v zimě solí silnice? Kde led roztaje rychleji, ve slané nebo sladké vodě? Děti hledají odpovědi na badatelské otázky týkající se teploty.

 

2. Téma  BIOLOGIE

6. lekce: BUŇKA – TOVÁRNA

Základní techniky práce s profesionálním laboratorním mikroskopem a pozorování rozličných buněčných struktur.

7. lekce: MINI, MIKRO

Pozorování a určování různých mikroorganismů, které lze pozorovat pouze v mikroskopu.

8. lekce: ŽIVOTODÁRNÁ ZELEŇ

Co je ukryto v rostlinách a co všechno rostliny umí. Laboratorní aktivity s rostlinami.

9. lekce: BIOLOGICKÉ DIVADLO

Ztvárnění procesu fotosyntézy formou biologického divadla.

 

3. Téma ROBOTI

10. lekce: JAK FUNGUJE ROBOT

Roboti se dnes nacházejí všude kolem nás. Mnohdy ani netušíme, kolik věcí nám ulehčují a co všechno dělají. Jak je ale naučit, aby dělaly to, co po nich chceme?

 

Kapacita: max. 16 dětí a zatím máme ještě volná místa.

Cena: v rámci uvedené spolupráce BEZPLATNĚ

Kontaktní osoba: Ivana Češková, vedoucí lektorského týmu Světa techniky, předsedkyně výboru spolku Proxima a garant projektu Science Talent Ostrava 2018 

email: ivana.ceskova@proximaostrava.cz , ivana.ceskova@dolnivitkovice.cz ,

tel.: 727 973 936

Přihlášky: https://goo.gl/forms/Sg3McTE7GGb6tD5E2