Přehled aktuálně čerpaných dotačních titulů

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Rozšíření zpřístupnění a provozování Národní kulturní památky Důl Hlubina, vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren v Ostravě a Kulturní památky Důl Anselm v Hornickém muzeu Landek Park v roce 2018“
 • Od 1.1.2018 do 31.12.2018

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „Vzdělaná Ostrava 2017“
 • Od 1.1.2017 do 28.2.2018

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá víceletá neinvestiční účelová dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví
 • Název projektu: „Provozování části zrekonstruované Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích (Vysoká pec č. 1, Gong a U6) v letech 2017 – 2020
 • 1.1.2017 – 31.12.2020

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „Malý řemeslník Světa techniky“
 • 1.6.2017 – 31.3.2018