Přehled aktuálně čerpaných dotačních titulů

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá víceletá neinvestiční účelová dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví
 • Název projektu: „Provozování části zrekonstruované Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích (Vysoká pec č. 1, Gong a U6) v letech 2017 – 2020“
 • 1.1.2017 – 31.12.2020

Statutární město Opava

 • Poskytnutá víceletá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy
 • Název projektu: „Provozování aktivit v prostorách Malého světa techniky a Velkého světa techniky“
 • 1.1.2018 – 31.12.2022

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Zpřístupnění NKP Vítkovice – Oprava koksárenské baterie“
 • Od 1.1.2018 do 31.12.2019

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Rozšíření zpřístupnění a provozování NKP a KP v roce 2018“
 • Od 1.1.2018 do 31.12.2018

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Rozšíření expozice „Tělo a technika“
 • 1.3.2018 – 31.12.2018

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „Vzdělaná Ostrava 2018“
 • 1.3.2018 – 28.2.2019

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507“
 • Od 1.7.2018 do 30.6.2021