Přehled aktuálně čerpaných dotačních titulů

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Rozšíření zpřístupnění a provozování Národní kulturní památky Důl Hlubina, vysokých pecí a koksovny Vítkovických železáren v Ostravě a Kulturní památky Důl Anselm v Hornickém muzeu Landek Park v roce 2018“
 • Od 1.1.2018 do 31.12.2018

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Ostravy
 • Název projektu: „Vzdělaná Ostrava 2017“
 • Od 1.1.2017 do 28.2.2018

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Rozšíření zpřístupnění a provozování NKP a KP v roce 2018“
 • Od 1.1. 2018 do 31.12. 2018

Moravskoslezský kraj

 • Poskytnutá účelová dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
 • Název projektu: „Rozšíření expozice „Tělo a technika“
 • 1.3.2018 – 31.12.2018

Statutární město Ostrava

 • Poskytnutá víceletá neinvestiční účelová dotace v oblasti kultury a zachování kulturního dědictví
 • Název projektu: „Provozování části zrekonstruované Národní kulturní památky v Dolních Vítkovicích (Vysoká pec č. 1, Gong a U6) v letech 2017 – 2020“
 • 1.1. 2017 – 31.12. 2020

Statutární město Opava

 • Poskytnutá víceletá účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy
 • Název projektu: „Provozování aktivit v prostorách Malého světa techniky a Velkého světa techniky“
 • 1.1. 2018 – 31.12. 2022