Živá knihovna studijních možností

Aktivity systematického vzdělávání pedagogů ve Světě techniky v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Ve středu 30. ledna proběhla již tradiční akce Živá knihovna povolání a studijních možností.

Známý formát jsme rozpracovali a doplnili jej o představení studijních oborů vybraných středních škol. Prezentovány byly tyto obory: zahradník, optik, strojírenská metalurgie, požární ochrana, logistické a finanční služby, lakýrník, pekař, nábytkář, geodézie a stavebnictví, mamangment cestovního ruchu.

Akce se odehrála v kině a v Divadle vědy ve Světě techniky. Své profese zde představovali konkrétní lidé, kteří je vykonávají. Na to navázaly prezentace studentů a pedagogů středních škol o tom, jaký studijní či učební obor je k vykonávání povolání potřebný, kde se dá studovat a co jeho studium obnáší. V expozicích a učebnách Světa techniky pak byla rozptýlena stanoviště všech prezentujících firem a škol tak, aby se žáci mohli na vše potřebné individuálně doptat, případně si některé činnosti sami vyzkoušet.

Všichni příchozí žáci obrdrželi při vstupu slosovatelnou nálepku a na závěr celého dopoledne proběhlo slosování a předávání odměn, které poskytly zúčastnění partneři celé akce.

Již podruhé proběhne loňská novinka, a to neformální diskuzní prostor s občerstvením pro pedagogy.