Živá knihovna studijních možností

 

Aktivity systematického vzdělávání pedagogů ve Světě techniky v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Ve čtvrtek 19. 9. 2019 proběhla již tradiční akce Živá knihovna studijních možností.

Známý formát jsme rozpracovali a doplnili jej o představení studijních oborů vybraných středních škol. Prezentovány byly tyto obory: malíř, železničář, zubní technik, zámečník, oděvnictví, kosmetička a pivovarník. 

Akce se odehrála v kině a v Divadle vědy ve Světě techniky. Své profese zde představovali konkrétní lidé, kteří je vykonávají. Na to navázaly prezentace studentů a pedagogů středních škol o tom, jaký studijní či učební obor je k vykonávání povolání potřebný, kde se dá studovat a co jeho studium obnáší. V expozicích a učebnách Světa techniky pak byla rozptýlena stanoviště všech prezentujících firem a škol tak, aby se žáci mohli na vše potřebné individuálně doptat, případně si některé činnosti sami vyzkoušet.

Všichni příchozí žáci obrdrželi při vstupu slosovatelnou nálepku a na závěr celého dopoledne proběhlo slosování a předávání odměn, které poskytly zúčastnění partneři celé akce.

 

Další termín Živé knihovny studijních možností bude 29. 1. 2020! Budou se zde opět prezentovat rozmanité studijní obory středních škol.