Živá knihovna studijních možností

Aktivity systematického vzdělávání pedagogů ve Světě techniky v rámci projektu „Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507. Projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Již tradiční akci připravujeme na středu 19.9.2018  od 9 do 13 hodin.

Známý formát jsme rozpracovali a doplňujeme jej o představení studijních oborů vybraných středních škol. Prezentována budou tato povolání: chemik, strojvedoucí, policista, topič, svářeč, IT, elektrikář, kuchař, zámečník, elektrikář, mechatronik, řezník, kadeřnice, kosmetička, ošetřovatelka.

Akce se bude odehrávat v kině i v Divadle vědy ve Světě techniky. Své profese zde budou představovat konkrétní lidé, kteří je vykonávají. Na to naváží prezentace studentů a pedagogů středních škol o tom, jaký studijní či učební obor je k vykonávání povolání potřebný, kde se dá studovat a co jeho studium obnáší. V expozicích a učebnách Světa techniky pak budou rozptýlena stanoviště všech prezentujících firem a škol tak, aby se Vaši žáci mohli na vše potřebné individuálně doptat, případně si některé činnosti sami vyzkoušet.

Navíc letos nově všichni příchozí žáci obdrží při vstupu slosovatelnou nálepku a na závěr celého dopoledne proběhne losování a předávání odměn, které poskytnou zúčastnění partneři celé akce. Věříme, že se žáci mají na co těšit.

Novinkou letošního konání je také neformální diskuzní prostor s občerstvením pro pedagogy.

Přihlásit se na akci s Vašimi žáky můžete prostřednictvím našeho rezervačního systému zde: Živá knihovna povolání a studijních možností.